Poufność

Zapewniamy pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w wykonanie umowy, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone..

Kładziemy duży nacisk na wysoki standard obsługi klienta, który w każdej sferze może liczyć na ochronę tajemnicy klienta z naszej strony.

JAKOŚĆ

JEST NASZYM MOTTEM PRZEWODNIM